Sådan ansøger du

Bliv optaget på Serieskolens boot camps

For at deltage i Serieskolens boot camps skal I ansøge om optagelse. Det kan I gøre fra d. 1. maj 2023.

På ansøgningen kan I angive tre forskellige personer, der varetager opgaven som henholdsvis producer, instruktør og manuskriptforfatter. De udgør Serieskolens “kerneteam” i forløbet. Det er ikke et krav at ansøge med et team på tre, men ansøgninger med et fuldt kerneteam vil blive prioriteret.

Den formelle ansøger skal være fyldt 18 år og have dansk adresse. Søger man som et team, er det produceren der er den formelle ansøger.

Ved indsendelse af ansøgning forpligter I jer til at reservere tid til at deltage i de 3 boot camps.

Vi opfordrer alle unge kreative talenter uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, religion og handicap til at ansøge Serieskolen.

Der er ansøgningsfrist d. 30. maj kl. 12:00 (middag). Det er ikke længere muligt at ansøge Serieskolen 2023

Ansøgningen skal bl.a. indeholde:

  • Hvad er jeres motivation som ansøger / kernehold for at fortælle denne historie?
  • Beskriv hvordan projektet kan udvikle dine/jeres evner og talent?
  • Ansøgers / ansøgeres CV
  • Oplysninger om serieideen (titel, antal episoder, længde per episode)
  • Seriens pitch (20 linjer om seriens “store bue” og dramatiske struktur)
  • Pilotafsnittets pitch (6-8 linjers pitch om pilotafsnittet)

Sprog

Ansøgningen skal være på dansk. Serien kan godt have karakterer, der taler andre sprog end dansk, færøsk eller grønlandsk. Men det skal give mening for historien.

Location

Hovedparten af serien skal foregå i Danmark, Færøerne og/eller Grønland.

Projekttyper

Serieskolen har til formål at udvikle talenter med ideer til fortællinger fortalt i flere episoder (mindst tre). Ansøgninger om animations- og/eller dokumentarprojekter vil ikke blive godkendt.

Erfaringsniveau

Formålet med Serieskolen er at introducere nye talenter for markedet, og derfor vil ansøgers erfaringsniveau udgøre et væsentligt kriterie.

Det vil være et kriterie (men ikke et krav), at instruktør og producer har mindst 2 kortfilm, serie-episoder eller anden type filmisk værk med dialogscener på CV’et. Ideelt set har forfatteren skrevet manuskript til mindst en realiseret kortfilm.

Har hele kerneteamet en professionel karriere eller en formel filmuddannelse, vil ansøger blive opfordret til at søge at realisere projektet i professionelt regi.

Rettigheder

Alle rettigheder, herunder immaterialrettigheder, knyttet til materiale udarbejdet af en deltager i open call og/eller Serieskolen vil fortsat tilhøre den pågældende deltager, medmindre andet udtrykkeligt aftales med den pågældende deltager.

Vi opfordrer til, hvis man ansøger som et team, at der indgås en skriftlig aftale om, hvem der ejer ideen i tilfælde af, at holdet splittes. Ligesom holdet bør aftale kreditering af indsatsen, hvis en eller flere af kerneteamet forlader produktionen undervejs.